Chơi hụi có lãi như thế nào thế các bạn, giúp mình với?

nói rõ giúp mình nha
 |  Xem: 19.261  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 24/07/2008 - 09:26  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Chơi hụi làm sao để có lãi là khi nào bạn chơi phải hốt chót chứ đừng hốt liền (hốt càng sớm thì tiền lãi càng ít). Thí dụ, bạn chơi hụi có 50 người chơi với số tiền 100.000 đồng mỗi tháng, nhưng trong tháng đó có người muốn hốt với giá là 50.000 đồng (với điều kiện là ai bỏ giá cao thì người đó mới được hốt và người không hốt chỉ đóng 50.000 đồng) thì người hốt chỉ lấy được số tiền là 2.500.000 đồng, như vậy người hốt đầu đã lỗ trung bình 2.500.000 đồng.
Còn nói nếu hốt chót thì có lãi vì sao, thì lúc này đã hết người hốt ai cũng phải đóng hụi chết là 100.000 đồng, còn bạn chỉ có 50.000 đồng, hốt chót được 4.900.000 đồng (trừ bạn ra và các chi phí khác có thể không tới 4.900.000 đồng). Như vậy tính sơ sơ ra là bạn đã lời trên 2 triệu đồng (với điều kiện là phải hốt chót).
Ngày gửi: 24/07/2008 - 10:36
chưa hiểu lắm
Ngày gửi: 24/07/2008 - 16:45

khó hiểu thật!!

Ngày gửi: 03/08/2011 - 18:38
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập Công ty TNHH
Liên hệ gian hàng...
Thành lập công ty cổ phần
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)