Bác nào phân biệt giúp e thuế đầu vào và thuế đầu ra với

e đang học về kế toán thuế
nhưng ko hiểu rõ về phần này
có ác nào cao thủ xin chỉ giáo?
 |  Xem: 9.946  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 10/09/2008 - 23:43  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Giả sử bạn là một DNTN hay cơ sở SXKD.
1. Thuế đầu vào là như thế này:
- Bạn mua nguyên vật liệu về để sản xuất (tất nhiên phải là hóa đơn đỏ)
, trong đó ghi:
+ Giá trị món hàng: 500.000.000
+ Thuế GTGT (10%): 50.000.000
+ Tổng cộng: 550.000.000
Như vậy, có thể nói thuế đầu vào là 50.000.000 (chỉ có thể nói thôi)
Như vậy: thuế đầu vào phát sinh có khi bạn mua hàng hóa, nguyên liệu đầu vào phục vụ SXKD...và thuế đầu vào được khấu trừ khi nó chuyển hóa thành một phần trong doanh thu của những sản phẩm có yếu tố nguyên liệu đầu vào.
2. Thuế đầu ra:
- Sau khi sx xong, bạn bán sản phẩm của mình, xuất hóa đơn đỏ
+ DT chưa thuế: 400.000.000
+ Thuế GTGT (10%): 40.000.000
+ Tổng cộng: 440.000.000
Đó chính là thuế đầu ra. Thuế đầu ra phát sinh khi bạn bán hàng hóa, sp của mình.
--> Tuy vậy, thuế đầu vào bạn phải chịu trong TH này khi mua nguyên liệu là 50.000.000 nhưng bạn chỉ được khấu trừ 40.000.000 mà thôi.
Thân chào!
Ngày gửi: 29/10/2008 - 09:39
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập Công ty TNHH
Liên hệ gian hàng...
Thành lập công ty cổ phần
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)