Giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa là gì?

Bạn có thể cho mình biết giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa là gì được ko? Và nó ra đời khi nào ?
 |  Xem: 3.267  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/11/2008 - 08:47  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Giao dịch hàng hóa là 1 thị trường đặc biệt, tại đó thông qua những người mô giới do sở giao dịch chỉ định, người ta mua bán cá loại hàng hóa có khối lượng lớn, có tính chất đồng loại, có phẩm c hất có thể thay thế được với nhau và đại bộ phận những việc mua bán đó là mua khống, bán khống nhầm đầu cơ để hưởng chênh lệch giá.
Nó xuất hiện ở châu Âu từ t hế kỷ 11 đến thể kỷ 14 và nó được phát hiện ở Nhật bản vào thế kỷ 17, Sở giao dịch hàng hóa hiện đại bắt nguồn ở Mỹ cuối thế kỷ 19
Ngày gửi: 20/11/2008 - 08:50
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)