Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
2 thành viên trả lời
HopNhatICT trangvi Trả lời cuối cùng: 20/11/2008
Thành viên tích cực nhất

Mai Tường Vi

19 lượt cảm ơn

Dung Thắng

1 lượt cảm ơn

Hoàng Hà Phong Phan

1 lượt cảm ơn

Lee Pham

1 lượt cảm ơn

D/P contract là gì hả các bạn?

lulu1711 20/11/2008 - 10:45

Cho mình hỏi D/P contract là gì ?sử dụng khi nào ?
Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
6396
Trả lời (2)

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

Nguyen Thi Huyen Trang

20/11/2008 - 10:47
Document against Payment, ngân hàng chỉ giao chứng từ khi bạn thanh tóan ngay hối phiếu.
D/P: Bộ chứng từ / thanh toán. Nhà XK thông qua nhân hàng của mình gửi bộ chứng từ nhờ thu đến ngân hàng của nhà NK. Nhà NK thanh toán tiền hàng và nhận bộ chứng từ.
Cái này dùng trong thanh toán quốc tế.
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Lê Thị Kim Oanh

20/11/2008 - 10:49
DP : Document against Payment, ngân hàng chỉ giao chứng từ khi bạn thanh tóan ngay hối phiếu.
DA : Document against Acceptance , ngân hàng giao chứng từ và buộc bạn ký hối phiếu chấp nhận và cam kết thanh tóan sau 1 thời hạn nào đó , thời hạn này ghi sẵn trên hối phiếu do ngân hàng bên bán lập ra.
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm