Nhập siêu là gì ?

Cho mình hỏi Nhập siêu hiểu cụ thể là gì >?
 |  Xem: 17.060  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 20/11/2008 - 15:44  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Nhập siêu nghĩa là khối lượng hàng hóa nhập khẩu vào trong nước nhiều hơn khối lượng hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài.
Ngày gửi: 20/11/2008 - 15:46

vậy nhập siêu nhiều thì sao, và xuất siêu nhiều thì có ảnh hưởng đến kinh tế ntn ?

Ngày gửi: 26/02/2012 - 09:56
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)