Phương thức ghi sổ là gì ?

Cho hỏi phương thức ghi sổ trong thanh toán quốc tế là gì ?
 |  Xem: 7.563  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/11/2008 - 13:21  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Phương thức ghi sổ - Open account là phương thức thanh toán , trong đó nhà xuất khẩu sau khi hoàn thành giao hàng thì ghi Nợ tài khoản cho bên nhập khẩu vào 1 cuốn sổ theo dõi và việc thanh toán các khoản nợ này được thực hiện thông thường theo định kỷ như đã thỏa thuận.
Ngày gửi: 22/11/2008 - 13:23
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)