Phương thức ghi sổ là gì ?

Cho hỏi phương thức ghi sổ trong thanh toán quốc tế là gì ?
 |  Xem: 7.477  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/11/2008 - 13:21  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Phương thức ghi sổ - Open account là phương thức thanh toán , trong đó nhà xuất khẩu sau khi hoàn thành giao hàng thì ghi Nợ tài khoản cho bên nhập khẩu vào 1 cuốn sổ theo dõi và việc thanh toán các khoản nợ này được thực hiện thông thường theo định kỷ như đã thỏa thuận.
Ngày gửi: 22/11/2008 - 13:23
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...