Phương pháp tính khấu hao tuyến tính cố định như thế nào ?

 |  Xem: 7.575  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/11/2008 - 14:35  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo phương pháp này, mức khấu hao cơ bản hàng năm của TSCĐ là đều nhau trong suốt thời gian sử dụng TSCĐ và được xác định như sau:

MK =
NG
-----
T

Trong đó:

MK : Mức khấu hao cơ bản bình quân hàng năm của TSCĐ
NG: Nguyên giá TSCĐ
T: Thời gian sử dụng TSCĐ

Tỷ lệ khấu hao hàng năm (Tk) được xác đinh như sau:

Tk
=
Mk
-----
NG


Hoặc Tk
=
1
---
T
Ngày gửi: 28/11/2008 - 14:36
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)