Ngày mở ghi trên thư tín dụng thanh toán quốc ghi theo nguyên tắc nào ?

 |  Xem: 235  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 01/12/2008 - 09:55  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đó phải là ngày bắt đầu phát sinh và có hiệu lực sự cam kết của ngân hàng mở L/C đối với người hưởng lợi; là ngày ngân hàng mở chính thức chấp nhận đơn xin mở của người NK; là ngày bắt đầu tính thời hạn hiệu lực của L/C và cũng là căn cứ để người XK kiểm tra xem người NK có mở L/C đúng thời hạn không...
Ngày gửi: 01/12/2008 - 09:56
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...