Có mấy loại hình đấu thầu?

 |  Xem: 6.253  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 01/12/2008 - 11:12  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Các loại hình đấu thầu
Đấu thầu tuyển chọn tư vấn
Đấu thầu xây lắp
Đấu thầu mua sắm hàng hóa
Đấu thầu tuyển chọn đối tác thực hiện dự án
Ngày gửi: 01/12/2008 - 11:12
Theo Luật đấu thầu thì có các hình thức đấu thầu như sau:
1/ Đấu thầu rộng rãi;
2/Đấu thầu hạn chế;
3/Chỉ định thầu;
4/Mua sắm trực tiếp;
5/Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hoá;
6/Tự thực hiện;
7/Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.
Mỗi hình thức trên được áp dụng cho từng trường hợp cụ thể cuat từng gói thầu, và do "Người có thẩm quyền" quyết định. Muốn rõ hơn bạn đọc trong Luật Đấu thầu số 34/2005/L-CTN ngày 12/12/2005.
Ngày gửi: 01/12/2008 - 11:31
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)