D/P là hình thức thanh toán như thế nào hả chị ơi?

 |  Xem: 5.234  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/12/2008 - 09:36  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

D/P là phương thức nhờ thu trả ngay. Phương thức này qui định người mua/người nhập khẩu phải thanh toán tiền ngay khi nhận bộ chứng từ.
Ngày gửi: 03/12/2008 - 09:37
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...