D/P là hình thức thanh toán như thế nào hả chị ơi?

 |  Xem: 5.368  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/12/2008 - 09:36  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

D/P là phương thức nhờ thu trả ngay. Phương thức này qui định người mua/người nhập khẩu phải thanh toán tiền ngay khi nhận bộ chứng từ.
Ngày gửi: 03/12/2008 - 09:37
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)