Môi trường hoạt động của tổ chức là gi?

 |  Xem: 9.553  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/02/2009 - 15:54  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đó là:
- Môi trường vĩ mô: tình hình chính trị, tình hình kinh tế, tình hình xã hội... mà tổ chức đó đang tồn tại. Ví dụ: 1 tổ chức ở VN sẽ chịu ảnh hưởng từ tình hình kinh tế của VN.

- Môi trường vi mô: những sự tác động từ các đối tượng liên quan đế tổ chức ấy: khách hàng, nhà cung cấp, đối tác làm ăn, tình hình của ngành nghề...
Ngày gửi: 18/02/2009 - 15:55
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...
Ancom Thành lập Doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...