Môi trường hoạt động của tổ chức là gi?

 |  Xem: 9.654  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/02/2009 - 15:54  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đó là:
- Môi trường vĩ mô: tình hình chính trị, tình hình kinh tế, tình hình xã hội... mà tổ chức đó đang tồn tại. Ví dụ: 1 tổ chức ở VN sẽ chịu ảnh hưởng từ tình hình kinh tế của VN.

- Môi trường vi mô: những sự tác động từ các đối tượng liên quan đế tổ chức ấy: khách hàng, nhà cung cấp, đối tác làm ăn, tình hình của ngành nghề...
Ngày gửi: 18/02/2009 - 15:55
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp
Liên hệ gian hàng...
Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...
Ancom Thành lập Doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)