Môi trường kinh tế - dân cư ảnh hưởng như thế nào đến sản phẩm bánh trung thu của công ty Bibica?

 |  Xem: 2.292  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/04/2009 - 15:34  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

dan cu co anh huong rat quang trong

vd; o noi dang dan cu ban se co kha nang ban duoc nhieu san pham hon

hihhi nhung van phi tham do thi truong truoc van nhe

Ngày gửi: 20/12/2011 - 13:11
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)