Môi trường kinh tế - dân cư ảnh hưởng như thế nào đến sản phẩm bánh trung thu của công ty Bibica?

 |  Xem: 2.264  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/04/2009 - 15:34  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

dan cu co anh huong rat quang trong

vd; o noi dang dan cu ban se co kha nang ban duoc nhieu san pham hon

hihhi nhung van phi tham do thi truong truoc van nhe

Ngày gửi: 20/12/2011 - 13:11
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.