Cách tạo thanh trượt, hình nền, và hiệu ứng khi rà chuột cho Guestbook ?

 |  Xem: 6.591  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 13/02/2008 - 23:07  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

#ypf-guestbook{
background-image:url("http://www.helloict.com/... .hinh.jpg")
background-repeat:no-repeat;
background-position:top left;
height:500px;
overflow:auto;
}
#guestbook-entries li:hover{
background-color: #FFFFCC;
}

Bạn cần thay đổi giá trị màu (#FFFFCC) và các link ảnh (http://www.....) cho phù hợp
Ngày gửi: 13/02/2008 - 23:09
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Tên miền dùng chung cho các nước Châu Á .ASIA
Liên hệ gian hàng...
Cho thuê Host - Lưu trữ website
Liên hệ gian hàng...
Tên domain .cc
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)