Cách tạo thanh trượt, hình nền, và hiệu ứng khi rà chuột cho Guestbook ?

 |  Xem: 6.546  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 13/02/2008 - 23:07  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

#ypf-guestbook{
background-image:url("http://www.helloict.com/... .hinh.jpg")
background-repeat:no-repeat;
background-position:top left;
height:500px;
overflow:auto;
}
#guestbook-entries li:hover{
background-color: #FFFFCC;
}

Bạn cần thay đổi giá trị màu (#FFFFCC) và các link ảnh (http://www.....) cho phù hợp
Ngày gửi: 13/02/2008 - 23:09
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Tên miền dùng chung cho các nước Châu Á .ASIA
Liên hệ gian hàng...
Cho thuê Host - Lưu trữ website
Liên hệ gian hàng...
Tên domain .cc
Liên hệ gian hàng...