Làm sao để xem vài đổi thông tin tài khoản yahoo a.

chuyện là thế này,em có 1 nicks yahoo,bàn bè bên Việt Lam rất nhiều,vô tình bị bọn côn đồ nó thấy và đồi pas,em muốn xem làm thế nào để xem và đổi thông tin tài khoản yahoo,mấy pác giúp em không là chuyện làm ăn của em hỏng bét hêt
 |  Xem: 9.069  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/07/2009 - 15:03  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Trường hợp thay đổi thông tin cá nhân.
Đăng nhập vào hộp thư Yahoo! rồi nhấp vào chữ “Các lựa chọn” > nhấp vào dòng chữ “THÔNG TIN TRƯƠNG MỤC” > nhập mật khẩu và nhấn nút “ĐĂNG NHẬP” và sau đó nó sẽ hiện ra cái bảng để bạn có thể thay đổi thông tin thì nhấp vào chữ "Sửa đổi" sau khi sửa đổi xong thì nhấn nút "Kết Thúc".

- Trường hợp thay đổi tài khoản mật khẩu Yahoo!:
http://help.yahoo.com/l/vn/yahoo/mail/ac...
http://www.freewebs.com/webmau/web70.htm
- Giao diện Yahoo! Mail khi hiển thị tiếng Việt.
1/Đăng nhập vào hộp thư Yahoo!
2/Nhấp vào chữ “Các lựa chọn”
3/Nhấp vào dòng chữ “THÔNG TIN TRƯƠNG MỤC”
4/Nhập mật khẩu và nhấn nút “ĐĂNG NHẬP”
5/Nhấp vào dòng chữ “Thay Đổi Mật Khẩu”
6/Nhập mật khẩu vào ô có dòng chữ “Đánh vào mật khẩu hiện tại của bạn”. Sau đó đánh chọn mật khẩu mới vào ô có dòng chữ “Chọn mật khẩu mới”, tiếp tục đánh chọn mật khẩu mới vào ô có dòng chữ “Xác nhận mật khẩu mới” và đồng thời nhấn vào nút “Lưu lại”
7/Khi đó Yahoo! sẽ thông báo kết quả sau khi thay đổi mật khẩu, nhấn vào dòng chữ “Trở lại phần Thông tin Tài Khoản” để qua trở lại mục có dòng chữ Thông tin trương mục.
8/Nhấn vào nút “Kết Thúc” để kết thúc việc thay đổi Thông tin trương mục và quay trở lại hộp thư.
Sau khi thay đổi mật khẩu, hệ thống sẽ gửi một thư đến để thông báo về việc thay đổi mật khẩu của hộp thư Yahoo.

- Giao diện Yahoo! Mail khi hiển thị tiếng Anh.
1/Đăng nhập vào hộp thư Yahoo!
2/Nhấp vào chữ OPTIONS
3/Nhấp vào dòng chữ Account Information
4/Nhập lại password và bấm Sign In
5.Nhấn vào dòng chữ Change Password
6/Nhập password cũ vào ô Current password, sau đó nhập password mới muốn thay đổi vào ô New password [nhập 2 lần vào cả hai ô New password], nhấn Save để thay đổi
7/Khi đó Yahoo! sẽ thông báo kết quả sau khi thay đổi password, nhấn vào Return to Yahoo để qua trở lại mục có dòng chữ Account Information
8/Nhấn vào Finished để kết thúc việc thay đổi Account Information và quay trở lại hộp thư.
Sau khi thay đổi password, hệ thống sẽ gửi một thư đến để thông báo về việc thay đổi password của hộp thư Yahoo.
Lưu ý : Vì lý do bảo mật nên trong quá trình thực hiện các bước để thay đổi password như trên có thể Yahoo sẽ yêu cầu nhập vào mật khẩu để tiếp tục, trước khi thực hiện bước 6 thì sử dụng password cũ, còn sau bước 6 thì sử dụng password mới.
Ngày gửi: 18/07/2009 - 12:18
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn
cucreHCM_