Mình đang muốn viết 1 lá thư bằng English hỏi thăm sức khỏe khách hàng.Các bạn có mẫu nào thì upload cho mình tham khảo với nha. Thanks nhiu nhiu!

 |  Xem: 12.840  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/08/2009 - 09:04  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Em tham khảo ở đây nhé:

591 Sample Business Letters
http://www.4hb.com/letters/index4.html

Business to Business Letters & Business to Customer Letters
http://www.writinghelp-central.com/s...-business.html
Ngày gửi: 03/08/2009 - 16:50
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn
cucreHCM_