Đánh bóng đồ đồng thế nào?

 |  Xem: 2.132  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/02/2008 - 20:30  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Các vật dùng bằng đồng khi mới thường rất đẹp vì có màu vàng chói tươi mắt. Sau một thời gian các vệt đen từ từ xuất hiện. Để đánh bóng loại vật dụng này, bạn không nên dùng xà phòng. Hãy cho vào một nhúm muối cùng với giấm, chùi bằng khăn giấy.
Ngày gửi: 18/02/2008 - 20:31
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn
cucreHCM_