Cho mình hỏi về các phép toán trong hệ nhị phân?

cho mình một bản báo cáo về các phép toán trọng hệ nhị phân ,giúp mình nhanh lên được không
 |  Xem: 10.691  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 13/03/2008 - 23:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

giúp mình với,lát nữa nộp bài rồi
Ngày gửi: 13/03/2008 - 23:26
Hệ nhị phân (hay hệ đếm cơ số 2) là một hệ đếm dùng hai ký tự để biểu đạt một giá trị số, bằng tổng số các lũy thừa của 2. Hai ký tự đó thường là 0 và 1; chúng thường được dùng để biểu đạt hai giá trị hiệu điện thế tương ứng (có hiệu điện thế, hoặc hiệu điện thế cao là 1 và không có, hoặc thấp là 0). Do có ưu điểm tính toán đơn giản, dễ dàng thực hiện về mặt vật lý, chẳng hạn như trên các mạch điện tử, hệ nhị phân trở thành một phần kiến tạo căn bản trong các máy tính đương thời.
Cách đếm trong hệ nhị phân tương tự như cách đếm trong các hệ thống số khác. Bắt đầu bằng số ở hàng đơn vị với một ký tự, việc đếm số được khai triển dùng các ký tự cho phép để ám chỉ giá trị, theo chiều tăng lên. Hệ thập phân được đếm từ ký tự 0 đến ký tự 9, trong khi hệ nhị phân chỉ được dùng ký tự 0 và 1 mà thôi.
Do hệ nhị phân chỉ có 2 ký tự nên áp dụng trong mạch điện tử sẽ là có (có điện) và không (ngắt điện) và người ta có thể triển khai trên máy vi tính một cách đơn giản hơn so với cách sử dụng các hệ đếm cơ số khác.

Các phép toán trong hệ nhị phân

Phép cộng
Số âm (số bù hai)
Phép trừ
Phép nhân

1. Cộng hai số nhị phân

Cộng có nhớ các cặp số cùng vị trí từ phải sang trái
Bảng cộng
Ví dụ
1010 + 1111 = 11001

2. Số bù hai (số âm)

Số bù một
Đảo tất cả các bit của một số nhị phân ta được số bù một của nó.
Lấy số bù một cộng 1 ta được số bù hai của số nhị phân ban đầu.
Ví dụ:
B = 1001
Bù một của B: 0110
Bù hai của B: 0111

3. Trừ hai số nhị phân B1 – B2

B2 + bù hai của B2 = 0 (lấy số chữ số = số chữ số của B2).
Có thể coi bù hai của B2 là số đối của B2.
B1 – B2 = B1 + bù hai của B2.

1010 - 0101
Bù một của 0101: 1010
Bù hai của 0101 = 1010 + 1 = 1011
1010 – 0101 = 1010 + 1011 = 0101
(chỉ lấy 4 bit kết quả !!!)

4. Nhân hai số nhị phân

Nhân từ trái phải qua trái theo cách thông thường
Bảng nhân
Ví dụ
1011 x 101 = 110111

5. Chia hai số nhị phân

Sau khi đã biết cách nhân, cộng, trừ các số nhị phân, hãy thử tưởng tượng ra cách chia số nhị phân giống như số hệ 10.
Ví dụ:11101/101=101, dư 100.

Bạn có thể tìm hiểu thêm ở
http://www.hau1.edu.vn/it/dxha/courses/0405/cfab/Ch1.ppt
http://freebookvn.com/download.php?file=Chuong02.ppt
Ngày gửi: 13/03/2008 - 23:52
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn
cucreHCM_