Vấn đề liên thông từ dược sĩ trung học lên dược sĩ đại học?

E là dược sĩ trung học hệ chính qui tốt nghiệp loại giỏi, vây e có cần phải đủ 2 năm kinh nghiệm mới được học liên thông lên đại học không? và điều kiện để được liên thông là như thế nào?và thi đầu vào gồm những môn nào?
 |  Xem: 1.945  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/01/2010 - 12:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

ủa bạn ơi

theo mình biết là bạn chỉ cần tốt nghiệp laọi khá là co thể học liên thông rồi, trừ khi bạn tốt nghiệp loại trung bình thì nhà trường mới cần bạn đi làm 2 năm kinh nghiệm thôi. chứ bạn tốt nghiệp laọi giỏi thi hoàn toàn có thể liên thông đc mà

 

Ngày gửi: 11/05/2011 - 19:22
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn
cucreHCM_