Giải dùm em bài toán lớp 5 này nha các anh chị.Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là: chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và c

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là: chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Mức nước trong bể cao bằng 4/5 chiều cao của bể. Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước? (1 dm khối bằng 1 lít)
 |  Xem: 14.338  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 25/02/2010 - 15:47  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Gọi 3 cạnh của Hình hộp chữ nhật là: a,b,c ( a: chiều dài; b:chiều rộng, c: chiều cao)
Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật là:
V= axbxc
Trong đó chiều cao của mức nước trong bể là: c=4/5x1(m)= 0,8 (m)
Vậy V=2x1,5x0,8= 2,4( m khối) = 2400 (dm khối)= 2400 lit

Ngày gửi: 25/02/2010 - 16:23
Có thể giải theo cách này:
( m3 là mét khối, tôi không biết cách đánh mét khối )
Giải
Thể tích của bể nước:
2x1,5x1 = 3 ( m3 )
3m3 = 3000 dm3 = 3000 lít
Dung tích nước chứa trong bể:
3000x4:5 = 2400 ( l )
Đáp số: 2400 lít
Ngày gửi: 27/02/2010 - 20:48
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn
cucreHCM_