Cách gửi bài cho báo Hoa Học Trò

Cho tui hỏi làm sao để gửi bài viết cho báo Hoa Học Trò với, theo tôi biết thì có thể viết tay và gửi qua email, bạn nào biết chỉ cho tôi với. Cám ơn mọi người trước.
 |  Xem: 6.532  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 20/04/2008 - 13:09  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

bạn viết thư tay và gửi về địa chỉ HHT.OK
Ngày gửi: 20/04/2008 - 20:30
Muốn gửi bài cho báo hoa học trò thì gửi theo địa chỉ này nha: Tòa soạn: Số 5 Hòa Mã, Hà Nội.
Ngày gửi: 19/08/2008 - 08:13
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn
cucreHCM_