Loại cờ nào nhắc đến trong truyện Kiều của Nguyễn Du?

 |  Xem: 2.096  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 25/08/2010 - 15:23  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Trong truyện kiều nguyễn du , ông đã nhắc đến 1 loại cờ là Cờ Vây.

Ngày gửi: 26/08/2010 - 10:23

dó là cờ

tướng

www.cokhixaydungankhang.com

Ngày gửi: 26/08/2010 - 10:27
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn
cucreHCM_