Mình muốn mở ĐẠI LÍ sua và mua bán hàng tạp hóa mà không biết vốn cần có là bao nhiêu?

thủ tục thế nào các bác nào biết xin chỉ dùm mình với nhé

 |  Xem: 1.960  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/11/2010 - 15:27  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn muốn mở tiệm tạp hóa (có hình thức pháp lý là hộ kinh doanh) thì làm hồ sơ gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh (Phòng kinh tế/ Phòng kinh tế - tài chính/ Phòng kinh tế kế hoạch) nơi bạn có địa điểm kinh doanh để đăng ký kinh doanh.            
              Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

                Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

                Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

                Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

               * Về cơ bản, hộ kinh doanh phải nộp các loại thuế: thuế môn bài, và thuế tính trên doanh thu của hộ kinh doanh (do cơ quan thuế khoán dựa trên doanh thu của hộ).
                Thân chào bạn!

Ngày gửi: 11/03/2013 - 14:08
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn
cucreHCM_