Chỉ em cách lấy lại mật khẩu mail với

 |  Xem: 4.255  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 09/09/2008 - 17:08  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

- Bạn có thể vào yahoo sign in rồi kick vào dòng quên mật khẩu sau đó trả lời những câu hỏi trong đó (đây là các câu hỏi bảo mật, code, ngày sinh mà bạn khai báo lúc tạo account yahoo)
- Nếu lúc bạn đăng kí account với yahoo, bạn có điền thông tin về secondary email của bạn thì yahoo có thể reset password của bạn và send cai new password vào secondary email cho bạn
Chúc bạn thành công!
Ngày gửi: 11/09/2008 - 11:23
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn
cucreHCM_