Nhiệt độ của hà nội hôm nay ,ngày mai, ngày kia là bao nhiêu ?

 |  Xem: 3.622  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 10/12/2008 - 09:18  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

*
* HÔM NAY
(10/12/08)
17-23oC

*
* NGÀY MAI
(11/12/08)
16-23oC

*
* NGÀY KIA
(12/12/08)
14-24oC
Ngày gửi: 10/12/2008 - 09:23
hihi, vào mùa hè là nóng-nóng-nóng, mùa đông là lạnh-lạnh-lạnh, mùa thu la............., mùa xuân là............
Ngày gửi: 13/12/2008 - 08:10
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn
cucreHCM_