Bài Tập pascal : Viết chương trình ...

Mong mọi người giúp đỡ mình nhé...Bài tập như sau.:
Viết chương trình đảo ngược một xâu số nguyên và tìm chữ số lớn nhất trong xâu số đó. Biết rằng:
-Dữ liệu vào được lấy từ tệp songuyen.in
- Dữ liệu ra lưu vào tệp ketqua.out
 |  Xem: 6.423  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 18/12/2008 - 17:08  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

ngon ăn nhở, cái này tốn ko ít chất xám đấy, định giá chắc khoảng 200k roài, hihi
Ngày gửi: 18/12/2008 - 23:23
Ai làm đc thì send cho mình qua YM nhé...
Thanks nhiều nhiều...
Ngày gửi: 19/12/2008 - 15:35
mình mới học pascal nhưng cứ thử sức xem sao, ai có ý kiến j cứ góp ý nhé

chương trình nè , bài này tớ làm trong trừong hợp trong máy chưa có tệp songuyen.in, nếu có rồi thì bỏ phần trong ngoặc nhọn và bổ sung câu lệnh assign(t1, 'songuyen.in'); vào đầu thôi

var
t1, t2 : text;
i, s: interger;
max: char;
a,b:string;
begin
{ writeln('nhap xau cac so nguyen');
readln(a);
assign(t1, 'songuyen.in');
rewrite(t1);
write(t1,a); }
reset(t1);
read(t1,a);
s:= length(a);
b := ' ' ,
for i := s downto 1 do b := b+ a;
max := a[1];
for i := 1 to s-1 do
if a[i+1] > a then max := a[i+1];
assign(t2, 'ketqua.out');
rewrite(t2);
write(t2, ' xau so nguyen sau khi dao la', b, ' và chu so lon nhat la', max );
close(t1); close(t2);
end.
Ngày gửi: 01/02/2009 - 14:26
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn
cucreHCM_