Cách khắc phục lỗi HDD?

Có Ai biết cách Khắc Phục lỗi này không chỉ mình với:thanks!

Error 1516 Partition improperly dismounted. Please refer to the online user guild...
Error 1534 Clustor crosslinked or not allocated
Error 1609 Lost clusters, clusters 90167-90171
Error 1609 Lost clusters, clusters 100176-100179
Error 1609 Lost clusters, clusters 117138-117141

 |  Xem: 740  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/08/2012 - 12:01  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hard disk hu* roi, nen thay moi ddi nh'e. Khi ddo' ban su dung may tinh yen tam hon
[11:01:48 AM] Mr Cuong: VuiMT, co' Hard disk news (nguye^n seal) dung luong 500GB, Hitachi 7200 vo`ng / phut. Gia' 1,3tr. Bao hanh 3 nam nhe'.
Hard disk hu* roi, nen thay moi ddi nh'e. Khi ddo' ban su dung may tinh yen tam hon
[11:01:48 AM] Mr Cuong: VuiMT, co' Hard disk news (nguye^n seal) dung luong 500GB, Hitachi 7200 vo`ng / phut. Gia' 1,3tr. Bao hanh 3 nam nhe'.
Hard disk hu* roi, nen thay moi ddi nh'e. Khi ddo' ban su dung may tinh yen tam hon
[11:01:48 AM] Mr Cuong: VuiMT, co' Hard disk news (nguye^n seal) dung luong 500GB, Hitachi 7200 vo`ng / phut. Gia' 1,3tr. Bao hanh 3 nam nhe'.
Hard Disk hư rồi đó bạn, bạn nên thay mới đi nhé. Khi đó bạn sử dụng máy tính yên tâm hơn. Vui Máy Tính có Hard disk ( nguyên seal) dung lượng 500GB, Hitachi 7200 vòng/ phút. Giá 1,3tr, bảo hành 3 năm. Bạn có thể call: 08 38372009, để tư vấn nhiều hơn nhé. :)
Ngày gửi: 04/01/2013 - 11:06
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)