Có nhiều công ty sản xuất ổ USB không? Đó là những công ty nào?

Có nhiều công ty sản xuất ổ USB không? Đó là những công ty nào?
 |  Xem: 582  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 04/03/2009 - 09:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Có rất nhiều công ty khác nhau sản xuất và bán ổ USD như Lexar Media Inc, Kingston Technologies, SimpleTech, PNY Technologies, Viking InterWorks….
Ngày gửi: 04/03/2009 - 09:03
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Maxtor One Touch III Mini 160 GB - USB, Có khả năng phục hồi hệ thống
Liên hệ gian hàng...
Maxtor One Touch III Mini 60 GB - USB, Có khả năng phục hồi hệ thống
Liên hệ gian hàng...