Có nhiều công ty sản xuất ổ USB không? Đó là những công ty nào?

Có nhiều công ty sản xuất ổ USB không? Đó là những công ty nào?
 |  Xem: 588  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 04/03/2009 - 09:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Có rất nhiều công ty khác nhau sản xuất và bán ổ USD như Lexar Media Inc, Kingston Technologies, SimpleTech, PNY Technologies, Viking InterWorks….
Ngày gửi: 04/03/2009 - 09:03
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Maxtor One Touch III Mini 160 GB - USB, Có khả năng phục hồi hệ thống
Liên hệ gian hàng...
Maxtor One Touch III Mini 60 GB - USB, Có khả năng phục hồi hệ thống
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)