Tại sao không mở rộng được màn hình laptop khi chạy pascal?

Máy laptop của tôi hiệu DELL. Khi chạy các chương trình pascal hay C không thể mở rộng được màn hình bằng cách bấm ALT+ENTER như những máy khác. Có bác nào biết vì sao không và có thể cài đặt để nó cũng như các máy loại khác không? Xin cảm ơn.

 |  Xem: 1.977  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 11/04/2012 - 15:22  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn hãy làm như sau Bạn Click chuột phải Turbo Pascal 7.0, bạn chọn thẻ Compatibility, trong phần Display settings bạn chọn "Run in 640 x 480 screen resolution" -> Click Ok-> chương trình sẽ tự chuyển độ phân giải màn hình của bạn khi chạy chương trình, cửa sổ lập trình sẽ hiển thị lớn hơn dễ nhập code và lập trình, khi thoát chương trình màn hình của bạn sẽ trở lại như cũ.

Ngày gửi: 11/04/2012 - 15:24
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)