Cách lấy biểu tượng loa ra taskbar trong windows XP.vào properties/taskbar/customise...?

 hoặc controlpanel/sound,adio... rồi đều không được.

 |  Xem: 15.122  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 04/08/2010 - 17:18  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn vào Control Panel => Chọn Sounds and Audio devices => Click chọn Pace volume icon in the taskbar => OK là xong :)

Ngày gửi: 04/08/2010 - 22:12
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)