Cách lấy biểu tượng loa ra taskbar trong windows XP.vào properties/taskbar/customise...?

 hoặc controlpanel/sound,adio... rồi đều không được.

 |  Xem: 14.533  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 04/08/2010 - 17:18  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn vào Control Panel => Chọn Sounds and Audio devices => Click chọn Pace volume icon in the taskbar => OK là xong :)

Ngày gửi: 04/08/2010 - 22:12
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.