Thế nào là thâm canh, quảng canh, hệ số sử dụng đất ?????

help
 |  Xem: 19.958  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 13/05/2009 - 22:43  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

THÂM CANH:

trồng trọt theo hướng đầu tư thêm lao động và tư liệu sản xuất vào một đơn vị diện tích canh tác để tăng sản phẩm nông sản. Nông nghiệp cổ truyền TC theo hướng đầu tư thêm lao động, làm đất, gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch đều làm kĩ hơn, với lao động thủ công, năng suất cây trồng có tăng, nhưng ít và năng suất lao động thấp. Nông nghiệp cổ truyền "có cải tiến" TC theo cách đầu tư thêm lao động và sử dụng một số tư liệu sản xuất do công nghiệp sản xuất như máy móc, phân hoá học, thuốc trừ sâu... Năng suất cây trồng có tăng hơn nhưng năng suất lao động vẫn thấp. Nông nghiệp công nghiệp hoá TC theo hướng giảm lao động và đầu tư thêm tư liệu sản xuất: phân hoá học, thuốc trừ sâu bệnh, giống tốt và nhất là xăng dầu, máy móc. Năng suất cây trồng tăng nhiều, và năng suất lao động cũng tăng. Khái niệm TC được mở rộng ra toàn ngành nông nghiệp kể cả trồng trọt và chăn nuôi. Đây là phương thức kinh doanh nông nghiệp tiên tiến, hiện nay được tiến hành ở những nước có nền văn minh lâu đời, nông dân sử dụng đất triệt để với kĩ thuật hiện đại. Nông nghiệp TC ngày càng nhân tạo hoá điều kiện sản xuất, tạo ra năng suất ngày càng cao, điển hình là nông nghiệp Hà Lan. Nông nghiệp TC đối lập với nông nghiệp quảng canh

QUẢNG CANH:

phương thức phát triển nông nghiệp chủ yếu theo chiều rộng, dựa trên cơ sở mở rộng diện tích gieo trồng, tăng thêm đầu gia súc để đáp ứng nhu cầu về nông sản và thực phẩm của xã hội. Trong phương thức QC, kĩ thuật sản xuất nói chung là lạc hậu. Sản xuất tiến hành dựa chủ yếu vào việc khai thác độ phì tự nhiên sẵn có của đất đai và lợi dụng điều kiện thời tiết, khí hậu tự nhiên (mưa, nắng, vv.), vì vậy, năng suất cây trồng, năng suất đất đai thấp và có chiều hướng ngày càng giảm do đất đai bị thoái hoá dần, chưa kể tác hại của yếu tố môi trường sinh thái bị phá vỡ. Thường được tiến hành trong điều kiện diện tích đất đai phong phú, vốn đầu tư ít, cơ sở vật chất và kĩ thuật thấp kém. Chủ yếu để sản xuất tự túc, nhưng cũng có khi để sản xuất kinh doanh (như ở miền tây Hoa Kì và Canađa đầu thế kỉ 20). Trong thực tế ở từng nơi, từng thời kì nhất định, nếu điều kiện đất đai có nhiều diện tích có thể khai hoang, vốn đầu tư cơ bản ít, điều kiện canh tác khó khăn, QC vẫn có ý nghĩa kinh tế nhất định; nhưng về cơ bản và lâu dài, sản xuất nông nghiệp phải phát triển theo hướng thâm canh

Hệ số sử dụng đất là tỷ lệ giữa tổng diện tích sàn toàn công trình (m2 không bao gồm diện tích sàn của tầng hầm, tầng mái) với diện tích toàn bộ lô đất (m2)
Ngày gửi: 15/05/2009 - 10:48

hi đã nói đến thâm canh, quảng canh thi hệ số sd đất ở đây cũng là hệ số sd đất nông nghiệp

k bit có chuẩn k nhưng theo mình được bit thì hssd đất trong nông nghiệp được hiểu như sau:

Hệ số sử dụng ruộng đất (Hệ số quay vòng ruộng đất): CI

=

Diện tích gieo trồng trong năm

(%)

Diện tích canh tác

Hệ số sử dụng ruộng đất (hệ số quay vòng ruộng đất) được tính bằng tỷ lệ giữa diện tích gieo trồng trên diện tích canh tác, hệ số này biểu thị trình độ canh tác, khả năng nguồn nước và điều kiện kỹ thuật công trình. Vấn đề sử dụng đất của hệ thống thuỷ nông là rất quan trọng hiện nay diện tích đất nông nghiệp đang bị thu hẹp nên xu hướng chung là thâm canh tăng vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chuyển đổi ruộng đất theo hướng đa canh tăng hiệu quả kinh tế trên diện tích canh tác.

^^ có j không phải các bạn chỉ giáo để mình học hỏi

Ngày gửi: 22/06/2012 - 23:33
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Lịch treo tường
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo