Những thuận lợi của vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên đối với phát triển nông nghiệp, công nghiệp ở Hoa Kì.

Phân tích những thuận lợi của vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên đối với phát triển nông nghiệp, công nghiệp ở Hoa Kì.
 |  Xem: 28.567  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 01/12/2008 - 19:05  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

A) VI TRI DIA LY
Dac diem vi tri dia ly hoa ky:hoa ky nam o bac ban cau .dat nuoc keo dai tren nhieu vi do ,kinh do.phia bac giap canada,nam giap mexico,dong tay giap thai binh duong va dai tay duong.dac biet hoa ky con 2 bang tach biet la hawai va alatca.
Thuan loi:viec dat nuoc trai dai theo ca 2 chieu giup hoa ky co dieu kien khi hau da dang thuan loi cho su phat trien nen nong nghiep voi nhieu san pham nong nghiep khac nhau
2 mat giap bien thuan loi cho viec danh bat nuoi trong thuy hai san va phat trien kinh te bien mot cach thuan loi.hien nay hoa ky la quoc gia co so luong tau thuyen lon nhat the gioi
2 bang tach biet cung tao nhieu thuan loi cho hoa ky.bang hawai noi co thien nhien tuyet dep voi bo bien trai dai khi hau nong la tien de quan trong de phat trien nganh cong nghiep khong khoi:du lich cung nhu phat trien tiem nang kinh te bien.bang alatca o phia bac la noi co the khai thac rat nhieu thuy hai san,la dieu kien de hoa ky mo rong vung bo bien len bien bac noi co tru luong dau mo rat lon ma hien chua duoc khai thac.day chinh la co so de hoa ky tranh chap vung anh huong o bac bang duong voi nga trong linh vuc phat trien nang luong o day
Kho khan:viec giap bien dac biet la thai binh duong khien nuoc my hang nam hung chui nhieu tran bao nhiet doi gay ton hai ve kinh te xa hoi.
B;TAI NGUYEN THIEN NHIEN
nuoc my co rat nhieu cac loai tai nguyen thuan loi cho viec phat trien kinh te
tai nguyen khi hau:nhu da noi viec co su da dang khi hau giup hoa ky phat trien nen nong nghiep nhieu thanh phan.nhung viec bao nhiet doi bao tuyet vao mua dong gay anh huong rat nhieu trong viec phat trien kinh te HK
tai nguyen khoang san:my co nhieu khoang san dau mo la tien de cho su phat trien nganh khai thac che bien dau mo.cac loai khoang san thi la tien de cho su phat trien cac nganh cong nghiep luyen kim hoa chat ........nhung khoang san nay lam co so cho viec hinh thanh cac khu cong nghiep cac thanh pho cong nghiep.VD thung lung silicol o mien tay nuoc my do day la khu vuc co nhieu loai khoang san dac biet la kim loai mau la nguyen lieu cho cac nganh cong nghiep hien dai:che tao vo may bay,thiet bi vi tinh linh kien dien tu chat ban dan.NHUNG cacloai khoang san nay nhieu khi phan bo rai dac khong tap chung gay kho khan cho viec khai thac
TREN day la mot so nhung y can co .vi neu neu het chac dai lam .to ngai nen chi the thoi co gi ban phai lam tiep ve cac loai tai nguyen khac:tai nguyen dat nuoc rung nua thi moi du
Hi vong giup duoc ban it nhieu gi

Ngày gửi: 22/12/2010 - 09:45
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Lịch Bloc Đèn - Tranh Đồng Tiền May Mắn
Liên hệ gian hàng...
Lịch năm mới
Liên hệ gian hàng...
Lịch để bàn 002
Liên hệ gian hàng...
Lịch Bloc trung Màu
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo