Diện tích nước Việt Nam là bao nhiêu?

 |  Xem: 21.706  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 09/12/2008 - 14:24  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Diện tích phần đất liền của Việt Nam là 329 247 km2
Ngày gửi: 09/12/2008 - 14:25
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Lịch năm mới
Liên hệ gian hàng...
Lịch Bloc Đại Đặc Biệt 002
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo