Phương pháp lấy mẫu đo pH

 |  Xem: 6.833  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 26/11/2008 - 15:41  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ pH của nước thải bằng cách đo trên máy pH;
1. Phương pháp lấy mẫu
1.1. Lấy mẫu theo TCVN 4556 - 88
1.2. Mẫu để xác định pH không được cố định bằng hóa chất mà phải xác định ngay sau khi lấy mẫu.
2. Phương pháp xác định
2.1. Nguyên tắc
Dùng địên cực thuỷ tinh dựa trên sự thay đổi một đơn vị pH bằng sự thay đổi điện thế 55, 1 mV ở 25oC.
2.2. Yếu tố cản trở
Dùng điện cực thuỷ tinh loại bỏ được những yếu tố cản trở như màu, độ đục, khí Cl2 tự đo, chất oxy hóa, chất khử cũng như loại nước có độ muối cao, trừ trường hợp sai số về natri ở pH cao (trên 10) có thể loại trừ bằng cách dùng điện cực đặc biệt.
2.3. Dụng cụ và hóa chát
Máy đo pH, các điện cực và dung dịch đệm chuẩn - thường xuyên phải kiểm tra.
Ống đong;
Cốc thuỷ tinh
2.4. Cách tiến hành
Cho mẫu nước vào một cốc thuỷ tinh trung tính khô và sạch.
Điều chỉnh máy đo pH bằng các dung dịch đệm chuẩn. Rửa sạch điện cực bằng nước cất, làm khô điện cực nhúng vào nước thử và đọc kết quả trên thang pH giá trị pH đo được là trung bình cộng của 3 lần xác định trên cùng một mẫu.
Chú thích:
a) Điện cực thuỷ tinh sau khi nhúng vào chất hoá học có thể ảnh hưởng đến độ nhạy của điện cực nên cần chú ý:
- Ngâm rửa điện cực trong axit clohydric 2% trong 2 giờ sau đó rửa lại nhiều lần bằng nước cất.
- Lau khô điện cực bằng cách thấm nước trên điện cực bằng giấy lọc hoặc bằng vải sạch mầm.
Ngày gửi: 26/11/2008 - 15:42
theo 7sac
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ pH của nước thải bằng cách đo trên máy pH;
1. Phương pháp lấy mẫu
1.1. Lấy mẫu theo TCVN 4556 - 88
1.2. Mẫu để xác định pH không được cố định bằng hóa chất mà phải xác định ngay sau khi lấy mẫu.
2. Phương pháp xác định
2.1. Nguyên tắc
Dùng địên cực thuỷ tinh dựa trên sự thay đổi một đơn vị pH bằng sự thay đổi điện thế 55, 1 mV ở 25oC.
2.2. Yếu tố cản trở
Dùng điện cực thuỷ tinh loại bỏ được những yếu tố cản trở như màu, độ đục, khí Cl2 tự đo, chất oxy hóa, chất khử cũng như loại nước có độ muối cao, trừ trường hợp sai số về natri ở pH cao (trên 10) có thể loại trừ bằng cách dùng điện cực đặc biệt.
2.3. Dụng cụ và hóa chát
Máy đo pH, các điện cực và dung dịch đệm chuẩn - thường xuyên phải kiểm tra.
Ống đong;
Cốc thuỷ tinh
2.4. Cách tiến hành
Cho mẫu nước vào một cốc thuỷ tinh trung tính khô và sạch.
Điều chỉnh máy đo pH bằng các dung dịch đệm chuẩn. Rửa sạch điện cực bằng nước cất, làm khô điện cực nhúng vào nước thử và đọc kết quả trên thang pH giá trị pH đo được là trung bình cộng của 3 lần xác định trên cùng một mẫu.
Chú thích:
a) Điện cực thuỷ tinh sau khi nhúng vào chất hoá học có thể ảnh hưởng đến độ nhạy của điện cực nên cần chú ý:
- Ngâm rửa điện cực trong axit clohydric 2% trong 2 giờ sau đó rửa lại nhiều lần bằng nước cất.
- Lau khô điện cực bằng cách thấm nước trên điện cực bằng giấy lọc hoặc bằng vải sạch mầm.
Ngày gửi: 26/11/2008 - 20:03
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo