Giúp em giải bài thực hành 4 môn Hóa 8 !

Ngày mai là hết hạn rồi ! Mong anh chị giúp liền trong hôm nay ...(mấy anh chị nào đi thực hành hóa 8 rồi thì chỉ em )
Thu oxi bằng cách đẩy không khí ...
Thu oxi bàng cách đẩy nước ...
CÂU HỎI:
Hiện tượng quan sát được ...?...?
Có thể thu khí oxi bằng cách đẩy không khí vì ...?...?
Có thể thu khí õi bằng cách đẩy nước vì ...?...?
----------------
Quan sát sự cháy của lưu huỳnh khi cháy trong không khí và khi cháy trong oxi
CÂU HỎI :
Hiện tượng quan sát được ...?...?
Khi đốt s ngoài không khí ...?...?
Khi đưa muỗng s đang cháy vào lọ chứa oxi...?...?
so sánh sự cháy của lưu huỳnh trong không khí và trong oxi ...?...?
 |  Xem: 4.490  |  Trả lời: 0
Ngày gửi: 26/02/2009 - 17:01  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (0)

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này.
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(8 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo