Hỏi về tính dẫn điện của Vàng (Au); Bạc (Ag) và Đồng (Cu) ?

Tôi muốn hỏi về tính dẫn điện của 3 loại kim loại nói trên thì kim loại nào dẫn điện tốt nhất, kim loại nào dẫn điện kém nhất ?.
Ai biết xin chỉ giùm ?
Xim cảm ơn !
 |  Xem: 12.271  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 20/11/2009 - 21:04  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Tất nhiên là Ag là dẫn điện tốt nhất rùi!
cuối cuội là Cu.
theo 1 số thông tin mình được bít thì là như vậy (có nơi thì nói Au tốt nhất nhưng theo SGK cấp 2 thì đúng như thế)
Ngày gửi: 20/11/2009 - 21:20
Tính dẫn điện,tính quý hiếm và cả giá trị giảm dần theo thứ tự mà bạn liệt kê ở trên. Do vàng và bạc hiếm và có giá trị nên đồng được lựa chọn làm kim loại phổ biến nhất để chế tạo dây điện
Ngày gửi: 21/11/2009 - 08:52
độ dẫn điện tăng theo thứ tự Cu -->Au -->Ag, bạn muốn biết cụ thể tại sao thì tham khảo SGK lớp 11 nhá
Ngày gửi: 30/12/2009 - 21:30
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(14 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo