Ai giỏi vật lý lớp 8 giải giúp mấy bài này với ?

1. một vật hình trụ có khối lượng M, khối lượng riêng D được thả vào một bình hình trụ có tiếp diện la S đựng nước, độ cao của nước là h
a. tính độ cao của cột nước dâng thêm
b tính áp lực đáy bình tăng lên bao nhiêu, giải trong trường hợp Dvật > Dnước
2. một bình chứa hai chất lỏng có khối lượng riêng lần lượt là: 900 và 1200
a. Hỏi chất lỏng dó nằm như thế nào trong bình
b. Nếu thả vào một vật hình lập phương có canh a=6cm , D=1100 thì vật ở vị trí nào so với mặt cắt giữa hai chất lỏng.
3. Một khối gỗ hình lập phương có cạnh 6cm. Người ta thấy phần gõ nỗi trên mặt có chiều cao 3,6cm biết khối lượng riêng của nước là 1g/cm^3
a. tính khối lượng riêng của gỗ
b. Nối khối gỗ vào một vật nặng có KLR la 8g/cm^3 người ta thấy phần nổi của khối gỗ là h =3cm. tìm khối lượng của vật nặng và lực căng của dây nối
 |  Xem: 2.132  |  Trả lời: 0
Ngày gửi: 04/01/2010 - 19:12  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (0)

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này.
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo