Những ngày nào là ngày “an toàn” của phụ nữ để QHTD mà không phải lo lắng sẽ có mang?

Tư vấn giúp mình ?
 |  Xem: 20.545  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/05/2009 - 16:05  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Trong thực tế, bất kể khi nào có QHTD đều có khả năng có thai nếu không dùng biện pháp tránh thai nào. Trong vòng kinh hàng tháng, có một số ngày phụ nữ dễ có mang hơn những ngày khác nếu họ QHTD. Sử dụng biện pháp “tính ngày kinh” để tránh thai thì hiệu quả rất thấp vì vòng kinh của phụ nữ thường không ổn định, cần phải dùng thêm các biện pháp tránh thai khác để đảm bảo tránh thai ngoài ý muốn.

Nếu bạn sử dụng biện pháp tình ngày an toàn thì dưới đây là cách tính như sau:

*
Phụ nữ cần theo dõi kỳ kinh của mình trong 6-8 tháng liên tục (chu kỳ được tính từ ngày hành kinh đầu tiên của tháng này đến trước ngày hành kinh của tháng sau). Nếu sự chênh lệch giữa các chu kỳ không quá hai ngày thì có thể sử dụng phương pháp này được.
*
Lấy số ngày của chu kỳ ngắn nhất trừ đi 20, được ngày “không an toàn đầu tiên”
*
Lấy số ngày của chu kỳ dài nhất trừ đi 10, được ngày “không an toàn cuối cùng”

Ví dụ: Hoa theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của mình và thấy:

*
Chu kỳ thứ nhất dài 29 ngày.
*
Chu kỳ thứ 2 dài 30 ngày.
*
Đến hết chu kỳ thứ 8, Hoa thấy các chu kỳ dao động rất ít, chỉ từ 29-> 31 ngày.
*
Chu kỳ ngắn nhất của cô là 29 ngaỳ. Cô áp dụng công thức tính để tính ngày không an toàn đầu tiên. Cô lấy 29 - 20 = 9.
*
Chy kỳ dài nhất của cô là 31 ngaỳ. Cô áp dụng công thức tính để tính ngày không an toàn cuối cùng. Cô lấy 31-10 = 21

Vậy những ngày không an toàn của cô là từ ngày thứ 9 đến ngày thứ 21 trong mỗi chu kỳ kinh.
Ngày gửi: 08/05/2009 - 16:06
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo