Phải làm sao khi cả 2 đều đã có gia đình nhưng lại muốn yêu nhau ?

Tôi và anh ấy đã có gia đình riêng nhưng hai người rất yêu nhau mà vẫn giữ được hanh phúc gia đình riêng. Chúng tôi không gần nhau một năm chỉ có thể gặp 1 hoặc 2 lần mà thôi. Hàng ngày chúng tôi chia sẻ tinh cảm cho nhau về cuộc sống của minh cho nhau những lúc buông cũng như vui dương như không thể thiếu nhau được. Vậy chúng tôi nên làm gì đây để được gần nhau hơn? Chúng tôi cả hai luôn cố găng hoàn thành trách nhiệm của mình đối với gia đình . Vậy theo các bạn yêu như vậy có nên không?

 |  Xem: 7.418  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 14/06/2010 - 16:40  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Cuộc sống bây giờ nhiều áp lực lắm, kể ra có thêm một ng để chia sẻ cũng tốt mà, nhưng nên thật bí mật, để vừa có tình cảm vừa có gia đình .

Tôi ủng hộ.

Ngày gửi: 27/06/2010 - 02:07
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(8 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn