Tại sao lại có chuyện cưới 2 lần?

Mình thấy chị gái mình và nhiều người khác nữa khi cưới lại đón dâu lấy ngày 1 lần và cưới chính một lần nữa là sao, như vậy chẳng phải cưới 2 lần là gì?

 |  Xem: 1.377  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 01/04/2010 - 22:11  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Cái đấy phụ thuộc vào cung, vào mệnh từng người bạn ạ. Người ở tuổi ấy sẽ phải lấy chồng 2 lần. Nếu lấy chồng 2 lần thật thì quá khổ nên mọi người mới làm thành đón dâu 2 lần để người ấy đỡ khổ. Như mình cũng là phải đón dâu 2 lần này.

Ngày gửi: 01/04/2010 - 22:12

Là vì những người cao số, họ thường phải cưới 2 lần để tránh những điềm xấu trong cung mệnh của họ. Như ông cha ta đã nói " Trai Đinh, Nhâm , Quý thì tài , gái Đinh, Nhâm , Quý thì 2 lần đò" vậy.

Ngày gửi: 01/04/2010 - 22:16
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(15 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo