Tôi muốn đổi tên cho con mình có được không?

Tôi muốn đổi tên cho con mình có được không? Vì tên cháu kỵ với tên của mẹ.
 |  Xem: 3.534  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 15/05/2009 - 14:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Tôi nghĩ : bạn đổi tên cho con bạn là chuyện bình thường .chỉ cần bạn lấy giấy chứng nhận của nơi bạn ỏ từ cấp xóm trở lên , và dưa đến xã la OK rồi ,,,những thủ tục sau đó , trên xã sẽ hướng dẫn cho bạn , rất đơn giản , ko rắc rối đâu .
chúc bé có 1 cái tên đẹp

Mời bạn ghé thăm: Công Ty LED Trung Mai
Ngày gửi: 05/08/2009 - 15:36
Chào bạn!
bạn muốn thay đổi tên cho con là có thể được vì:
theo Nghị định 158/2005 của chính phủ quy định về thay đổi cải chính hộ tịch
thì con bạn có thể đổi tên
Điều 36. Phạm vi thay đổi, cải chỉnh hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch
Điầu 36 Phạm vi thay đổi, cải chỉnh hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch theo quy định tại Mục này bao gồm:

1. Thaỵ đổi họ, tên, chữ đêm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, nhưng cá nhận có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự.
Tại Bô luât dân sự
Điều 26. Quyền đối với họ, tên
1. Cá nhân có quyền có họ, tên. Họ, tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó.
2. Cá nhân xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự theo họ, tên của mình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.
3. Việc sử dụng bí danh, bút danh không được gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Điều 27. Quyền thay đổi họ, tên
1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:
a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;
b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;
c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;
d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;
đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;
e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;
g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.
2. Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.
3. Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ.

theo quy định trên nếu để tên con bạn như hiện tại kỵ với tên mẹ thì bạn chưa có đủ căn cứ để thay đổi. vì khoa học cũng như duy tâm không khẳng định như thế nào là kỵ tên với mẹ.
Ngày gửi: 06/08/2009 - 09:50
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Cho vay tín chấp
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo