Thủ tục đăng kí hộ khẩu KT3?

Có ai biết thủ tục đăng kí hộ khẩu KT3 như thế nào không chỉ em với ? Lệ phí như thế nào? Bao gồm những giấy tờ gì?

Cảm ơn nhiều

 |  Xem: 4.868  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 11/05/2010 - 10:10  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Tôi xin được chia sẻ một vài ý kiến của tôi về vấn đề của bạn như sau:
Đièu 20 Luật cư trú quy định về điề kiện thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương.
Điều 7 NĐ107/ 2007 về điều kiện công dân được đăng ký thương trú, tạm trú.

a) Tạm trú liên tục tại một chỗ ở tại thành phố trực thuộc Trung ­ương mà thời hạn tạm trú tại chỗ ở đó từ một năm trở lên;

b) Tạm trú liên tục tại nhiều chỗ ở khác nhau tại thành phố trực thuộc Trung ­ương mà thời hạn tạm trú tại tất cả các chỗ ở đó từ một năm trở lên.

2. Thời hạn tạm trú đ­ược tính từ ngày công dân đăng ký tạm trú đến ngày công dân nộp hồ sơ đăng ký th­ường trú.

Điều 21 luật cư trú quy định về thủ tục đăng ký thường trú:

1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:

a) Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

 b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;

c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.

3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

           Đối với trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà ở do thuê, mượn, ở nhờ của của cá nhân hoặc được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình thì người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở của mình hoặc người có sổ hộ khẩu phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm.

Đối với trường hợp có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật Cư trú chuyển đến ở với nhau thì không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ nêu trên để làm căn cứ ghi vào sổ hộ khẩu.
Chúc bạn sẽ sớm làm song thủ tục
Ngày gửi: 11/05/2012 - 10:42

Luật cư trú hiện nay không nói đến KT3 mà chỉ quy định đăng ký hộ khẩu thường trú và tạm trú (từ KT3 chỉ dùng trước 2007). nói chung đăng ký tạm trú đơn giản, từ khi đến cư trú phải thông báo lưu trú trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến phải làm hồ sơ đăng ký tạm trú. có nghĩa đến ở ngày thứ nhất đến Công an Phường thông báo lưu trú và xin hồ sơ làm luôn:

* đến Công an Phường nơi tạm trú xin hồ sơ cấp miễn phí:

1. Phiếu báo thay đổi hộ, nhân khẩu (HK02)

2. bản khai nhân khẩu (HK01) dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

3. các giấy tờ liên quan đến người tạm trú như CMND, giấy khai sinh (dưới 14 tuổi), đăng ký kết hôn (nếu có vợ chồng theo)...

4. giấy tờ chứng minh chổ ở hợp pháp của người đăng ký tạm trú gồm:

- nhà ở hợp pháp của mình

- được chủ nhà cho thuê, mượn, cho ở nhờ hoặc chủ nhà, chủ hộ thường trú tạm trú đồng ý cho đăng ký và cấp sổ tạm trú (HK09) thì phải ghi rõ ý kiến vào phiếu báo Phiếu báo thay đổi hộ, nhân khẩu (HK02), ký ghi rõ họ tên, ngày tháng năm (không yêu cầu xác nhận của UBND Phường).

tóm lại: nếu từ tỉnh đến TP HCM thuê, mướn nhà tạm trú thì nói chủ nhà ghi vào "Phiếu báo thay đổi hộ, nhân khẩu (HK02)" dưới gốc trái "tôi đồng ý bảo lãnh cho đăng ký tạm trú và cấp sổ tạm trú" ký tên... nộp đủ hồ sơ trong vòng 03 (ba) ngày Công an Phường ký cấp sổ không phải đóng đồng nào.

chúc bạn thực hiện thành công.

Ngày gửi: 03/08/2012 - 13:25

mà sao mình cũng làm hai mẫu hk01 và hk02 với thêm giấy cho ở nhờ chủ nhà ký tên ghi đồng ý cho tạm trú mà người ta không cấp giấy hk09 là sao. côn an còn ghi thông báo cho tạm trú tại căn nhà đó nhưng không cấp hk09, vì lý do chủ nhà không bảo lãnh nhưng mình đã nộp 2to hk01 và hk02 chủ nhà dông ý cho tạm trú rồi chả hiểu nổi mai lại đi công an hỏi lại xem

Ngày gửi: 27/11/2012 - 19:06
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(11 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo