Có ai biết Quyền hạn và Nghĩa vụ của người Cảnh Sát Cơ Động khi đang làm nhiệm vụ

Có ai biết quyền hạn và nghĩa vụ của người Cảnh Sát Cơ Động khi làm Nhiệm Vụ chỉ Giúp tôi với
 |  Xem: 2.405  |  Trả lời: 0
Ngày gửi: 27/12/2008 - 10:15  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (0)

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này.
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo