Muốn định cư ở Anh cần những thủ tục gì?

Tôi muốn định cư ở nước Anh thì cần những thủ tục gì? ( tôi đã có con ử nước Anh , con tôi mang quốc tịch Anh, vợ tôi mang quốc tịch Anh, nhưng chúng tôi chưa đăng ký kết hôn)
 |  Xem: 4.165  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 04/07/2008 - 16:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC
CHO NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở ANH VÀ IRELAND


Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong việc xin cấp Giấy miễn thị thực, bà con xin Giấy miễn thị thực cần đọc kỹ và thực hiện đầy đủ các quy định dưới đây:
1/ Hồ sơ phải đầy đủ và hợp lệ. Hồ sơ nào không đầy đủ (thiếu giấy tờ cần thiết kể cả thiếu bản photocopy để Đại sứ quán lưu hồ sơ) hoặc không hợp lệ sẽ không được xử lý và bà con phải bổ sung hồ sơ;
2/ Do số lượng bà con người Việt Nam tại Anh khá đông, trong thời gian đầu thực hiện, Đại sứ quán ưu tiên giải quyết những trường hợp đã có kế hoạch (vd: vé máy bay) về thăm Việt Nam trong thời gian một hoặc hai tháng tới kể từ ngày nộp hồ sơ.
3/ Để tiết kiệm thời gian của bà con do phải xếp hàng, đợi chờ lâu tại phòng tiếp khách, Đại sứ quán KHUYẾN KHÍCH bà con nên gửi qua bưu điện (hồ sơ qua BƯU ĐIỆN sẽ được tiếp nhận TẤT CẢ các ngày làm việc). Đối với những trường hợp có yêu cầu phải nộp hồ sơ tại Đại sứ quán thì chỉ cần MỘT người đại diện có mặt là đủ. Thời gian mở cửa tiếp khách từ 09:30 đến 12:30 ngày THỨ BA và THỨ NĂM hàng tuần.
I. NGƯỜI ĐƯỢC MIỄN THỊ THỰC
Người Việt Nam định cư tại Anh và Ireland và người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam
định cư tại Anh và Ireland.
II. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC
1. ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở ANH VÀ IRELAND, MỘT BỘ HỒ SƠ GỒM:

a. 01 TỜ KHAI xin cấp Giấy miễn thị thực. Người nộp đơn phải đăng ký Tờ khai tại đây. Sau khi đăng ký cần
in và gửi Tờ khai kèm theo hồ sơ (Tờ khai này có mã số và LÀ ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC để xử lý hồ sơ, nếu có khó khăn trong quá trình đăng ký Tờ khai có thể nhờ người khác đăng ký giúp);
b. 02 ẢNH MÀU mới chụp cỡ 4x6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (01 ảnh dán vào Tờ khai, 01 ảnh để rời);
c. HỘ CHIẾU ANH HOẶC IRELAND còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Nếu không có hộ chiếu thì phải có giấy tờ thường trú do Anh hoặc Ireland cấp còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh ( BẮT BUỘC PHẢI KÈM THEO BẢN PHOTOCOPY ĐỂ ĐẠI SỨ QUÁN LƯU HỒ SƠ);
d. BẢN CHÍNH CỦA MỘT TRONG NHỮNG GIẤY TỜ SAU (PHẢI KÈM THEO BẢN PHOTOCOPY ĐỂ ĐẠI SỨ QUÁN LƯU HỒ SƠ):

- Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam;
- Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam;
- Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam;
- Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam;
- Hộ chiếu Việt Nam (còn hoặc đã hết giá trị);
- Giấy chứng minh nhân dân (còn hoặc đã hết giá trị);
- Giấy khai sinh ghi rõ quốc tịch Việt Nam (bản chính hoặc bản sao);
- Thẻ cử tri mới nhất;
- Sổ hộ khẩu;
- Sổ thông hành cấp trước 1975;
- Thẻ căn cước cấp trước 1975
- Tờ trích lục Bộ giấy khai sanh cấp trước 1975;
- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Anh hoặc Ireland cấp trong đó có ghi người được cấp giấy tờ đó có
quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam.

e. NẾU KHÔNG CÓ CÁC GIẤY TỜ TẠI KHOẢN (d) ở TRÊN THÌ THAY THẾ BẰNG MỘT TRONG
NHỮNG GIẤY TỜ SAU:
- Giấy bảo lãnh của Hội đoàn của người Việt Nam (thành lập theo luật pháp của Anh hoặc Ireland) (Mẫu tờ
khai N20);
- Giấy bảo lãnh của công dân Việt Nam (Mẫu tờ khai N20). Bất kỳ công dân Việt Nam nào có Hộ chiếu còn giá trị hoặc chứng minh thư quốc tịch Việt Nam đều có thể bảo lãnh. Nếu người bảo lãnh ở Anh thì gửi bản chính và bản photocophy của hộ chiếu hoặc chứng minh thư đến ĐSQ để đối chiếu; nếu người bảo lãnh ở Việt Nam thì gửi bản photocophy có xác nhận sao y bản chính.
2. ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀ VỢ, CHỒNG, CON CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM HOẶC NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI, MỘT BỘ HỒ SƠ gồm:
a. 01 TỜ KHAI xin cấp Giấy miễn thị thực. Người nộp đơn phải đăng ký Tờ khai tại đây. Sau khi đăng ký cần in và gửi kèm Tờ khai theo hồ sơ (Tờ khai này có mã số và LÀ ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC để xử lý hồ sơ, nếu có khó khăn trong quá trình đăng ký Tờ khai có thể nhờ người khác đăng ký giúp);
b. 02 TẤM ẢNH MÀU mới chụp cỡ 4x6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính
màu (01 ảnh dán vào Tờ khai, 01 ảnh để rời);
c. HỘ CHIẾU ANH HOẶC IRELAND còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh (PHẢI KÈM THEO
BẢN PHOTOCOPY ĐỂ ĐẠI SỨ QUÁN LƯU HỒ SƠ);
d. MỘT TRONG NHỮNG GIẤY TỜ CHỨNG MINH QUAN HỆ VỢ, CHỒNG, CON VỚI NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ ở NƯỚC NGOÀI SAU ĐÂY (PHẢI KÈM THEO BẢN PHOTOCOPY ĐỂ ĐẠI SỨ QUÁN LƯU HỒ SƠ):

- Giấy đăng ký kết hôn;
- Giấy khai sinh;
- Giấy xác nhận quan hệ cha, mẹ, con;
- Các giấy tờ khác có giá trị theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- Quyết định nuôi con nuôi.
3. VIỆC CẤP LẠI, CẤP TỪ LẦN 2 GIẤY MIỄN THỊ THỰC:
Trường hợp xin cấp lại Giấy miễn thị thực (do mất Giấy miễn thị thực, Giấy miễn thị thực hết giá trị hoặc được cấp hộ chiếu mới) tại cơ quan cấp lần đầu, người đề nghị chỉ cần làm 1 Tờ khai, không cần xuất trình giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Trường hợp xin cấp lại Giấy miễn thị thực (do mất Giấy miễn thị thực hoặc Giấy miễn thị thực hết giá trị) tại cơ quan khác với cơ quan cấp lần đầu thì người đề nghị nộp hồ sơ và thủ tục giải quyết như cấp lần đầu.
III. THỦ TỤC XIN GIẤY MIỄN THỊ THỰC
1/ Gửi qua đường bưu điện:
Người xin cấp Giấy miễn thị thực gửi bằng bưu điện bảo đảm (Royal Mail Special Delivery) đến Đại sứ quán MỘT BỘ HỒ SƠ gồm:
a/ Đầy đủ những giấy tờ như quy định ở trên (cả BẢN CHÍNH (sẽ gửi trả) VÀ BẢN PHOTOCOPY (để lưu hồ sơ) đến Đại sứ quán. Địa chỉ: Embassy of Vietnam 12-14 Victoria Road, London W8 5RD. Đại sứ quán không giải quyết các trường hợp nộp thiếu kể cả thiếu bản photocopy;
b/ Một phong bì gửi trả ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận (để Đại sứ quán dùng để trả lại kết quả, gồm cả bản chính của hồ sơ);
c/ Phí xử lý hồ sơ và phí gửi trả bưu điện.
Quy trình xử lý:
a/ Đại sứ quán tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện tất cả các ngày làm việc. Hồ sơ sẽ được xử lý trong vòng 7
ngày làm việc kể từ ngày nhận ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ HỢP LỆ theo quy định. Sau thời hạn này, Đại sứ quán sẽ gửi trả
lại kết quả qua đường bưu điện bảo đảm (Royal Mail Special Recorded Delivery, bưu điện sẽ chịu trách nhiệm nếu
thất lạc trong quá trình gửi nhận hồ sơ). Thông thường, thời gian kể từ ngày gửi đến ngày nhận lại hồ sơ KHOẢNG
2 TUẦN (đối với các địa chỉ trong Anh) hoặc KHOẢNG 3 TUẦN (đối với các địa chỉ Ireland). Trong thời gian
này, bà con nên yên tâm chờ đợi và không gọi điện thoại hoặc email để hỏi kết quả xử lý hồ sơ để các cán bộ có thể
tập trung thời gian xử lý hồ sơ.
2/ Nộp hồ sơ tại Đại sứ quán:
Yêu cầu về bộ hồ sơ hoàn toàn giống như trên.
Quy trình xử lý:
a/ Đối với những trường hợp có yêu cầu phải đến nộp hồ sơ tại Đại sứ quán, Đại sứ quán sẽ tiếp nhận hồ sơ từ
09:30 đến 12:30 các ngày THỨ BA và THỨ NĂM hàng tuần. Đại sứ quán không tiếp nhận hồ sơ ngoài thời gian
quy định.
b/ Thời gian xử lý hồ sơ tại Đại sứ quán là 07 ngày làm việc
c/ Sau khi xử lý, Đại sứ quán sẽ gửi trả kết quả qua đường bưu điện.
IV. GIÁ TRỊ CỦA GIẤY MIỄN THỊ THỰC:
Giấy miễn thị thực có giá trị đến 5 năm và ngắn hơn thời hạn còn giá trị của hộ chiếu do nước ngoài cấp ít nhất
6 tháng. (Ví dụ: Hộ chiếu hết hạn ngày 23/12/2010 thì giấy miễn thị thực sẽ có giá trị kể từ ngày cấp đến ngày
23/06/2010).
Khi có giấy miễn thị thực, mỗi lần nhập cảnh được tạm trú tại Việt Nam không quá 90 ngày.
V. MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VÀ TRẢ LỜI:
1/ Nếu không có giấy tờ gì để chứng minh nguồn gốc Việt Nam (cả của Việt Nam lẫn nước ngoài thì sao)?
Trả lời: Đề nghị bà con xem lại hướng dẫn ở phần II , 1/ e/ ở trên.
2/ Tôi muốn về Việt Nam gấp (trong vòng 1 đến 2 tuần tới) nhưng chưa kịp làm thủ tục xin giấy miễn thị thực
thì sao ?
Trả lời: Có thể xin thị thực như bình thường để kịp về Việt Nam giải quyết công việc và xin Giấy miễn thị thực
vào lần sau.
3/ Trong hộ chiếu ghi rõ sinh tại Việt Nam sao lại không cấp ?
Trả lời: Việc sinh ra tại Việt Nam chưa đủ để chứng minh là người Việt Nam và trên thực tế nhiều người quốc
tịch nước khác cũng có nơi sinh tại Việt Nam.
4/ Con cái được sinh ra ở Anh, mang quốc tịch Anh thì như thế nào ? Chồng tôi (vợ tôi) là người Anh thì giải
quyết thế nào ?
Trả lời: Theo quy định ở trên, chỉ cần giấy tờ chứng minh quan hệ con cái hoặc vợ chồng với người có quốc
tịch Việt Nam là đủ.
5/ Người như thế nào thì bảo lãnh được ?
Trả lời: Là người mang quốc tịch Việt Nam (có các giấy tờ hợp lệ như Hộ chiếu Việt Nam, giấy chứng minh
nhân dân…) đồng ý bảo lãnh và người bảo lãnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo lãnh này.
6/ Người của Hội thì bảo lãnh thế nào ?
Trả lời: Hội thành lập theo đúng luật pháp nước sở tại (có tư cách pháp nhân) có con dấu, chữ ký và chịu trách
nhiệm về việc bảo lãnh đối với Đại sứ quán và trước pháp luật Việt Nam
Ngày gửi: 05/07/2008 - 09:57
Lời cảm ơn 3 điểm
Cảm ơn câu trả lời của crazyloveyou.
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo