Quy định về việc cư trú, qua lại biên giới??

Công dân muốn tạm trú, lưu trú tại khu vực biên giới hoặc qua lại biên giới trong ngày thì cần có những giấy tờ gì?
 |  Xem: 255  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 13/09/2008 - 11:33  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo Nghị định 32/2005/NĐ-CP (ngày 14-3-2005) của Chính phủ về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền, những người được tạm trú tại cửa khẩu bao gồm:

- Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và cơ quan liên quan có trụ sở hoặc văn phòng làm việc tại khu vực cửa khẩu.

- Nhân viên các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ, thương mại tại khu vực cửa khẩu.

Đối với những trường hợp phải lưu lại trong khu vực cửa khẩu biên giới vì lý do chưa hoàn thành thủ tục xuất cảnh đối với người, phương tiện, xuất khẩu đối với hàng hóa hoặc phương tiện bị hư hỏng thì phải đăng ký tạm trú theo quy định và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của đồn biên phòng cửa khẩu.

Công dân Việt Nam cư trú tại khu vực biên giới khi sang khu vực biên giới nước láng giềng phải có giấy thông hành hoặc giấy chứng minh biên giới, giấy chứng nhận do UBND hoặc công an xã, phường, thị trấn cấp.

Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam phải có hộ chiếu hợp lệ hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (gọi chung là hộ chiếu) và phải có thị thực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp được miễn thị thực.

Người cư trú trong khu vực biên giới nước láng giềng khi sang khu vực biên giới Việt Nam phải có giấy thông hành hoặc giấy chứng minh biên giới theo quy định của hiệp định về quy chế biên giới ký kết giữa Việt Nam và nước láng giềng hữu quan.
Ngày gửi: 13/09/2008 - 11:36
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo