Công ty tôi vừa có quyết định thay đổi Giám đốc. Hỏi Cty tôi cần phải làm những thủ tục gì?

 |  Xem: 4.340  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/05/2009 - 21:38  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Nếu Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty thì bạn cần phải tiến hành đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (mẫu); 2. Biên bản họp; 3. Quyết định; 4. Dự thảo Điều lệ sửa đổi; 5. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (để cấp thay đổi); 6. Bản sao Chứng minh nhân dân của Giám đốc (người dự kiến thay đổi);
Trường hợp Giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của Công ty thì bạn không cần phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Xin chào bạn!
Ngày gửi: 06/05/2009 - 21:40
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(5 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(11 lượt cảm ơn)
Quảng cáo