Cách tính thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất kinh doanh sang đất nhà ở?

Mình muốn hỏi các bạn cách tính thuế chuyể
 |  Xem: 4.607  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/12/2009 - 15:49  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn tham khảo từ các văn bản này:

- Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Thông tư của Bộ Tài chính số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

- Thông tư của Bộ Tài chính số 70/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
Ngày gửi: 14/01/2010 - 10:39
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(14 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo