Di sản thừa kế của Chồng đã chết sang vợ

Tôi và chồng tôi cưới nhau năm 1991.Năm 1996 chúng tôi có với nhau 1 đứa con gái. Đến năm 2000 chúng tôi mới làm giấy kết hôn. Năm 2002 chúng tôi có mua một căn nhà ở quận 12. Năm 2007 chúng tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà trên ( chồng tôi và tôi đứng tên) . Năm 2007 chồng tôi bị tai nạn giao thông qua đời. Hiện tại cha mẹ chồng tôi vẫn còn sống tại quê.

Hỏi: Nay tôi muốn làm di sản thừa kế từ căn nhà ở quận 12 ( chồng tôi và tôi đứng tên sang tôi đứng tên. Thì có cần sự đồng ý của cha mẹ chồng tôi không? Vì căn nhà này là tài sản do tôi và chồng tôi cùng làm và mua.
 |  Xem: 5.343  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 22/07/2008 - 11:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Theo các quy định của Bộ luật Dân sự và Luật Hôn nhân và gia đình, ngôi nhà mà vợ chồng bạn đã mua và được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở là tài sản chung của vợ chồng bạn. Do vậy, bạn và chồng bạn có quyền sở hữu ngang nhau đối với tài sản đó.

Khi chồng bạn mất đi không để lại di chúc, theo pháp luật, một nửa ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của ông được xác định là di sản thừa kế và phải được chia theo pháp luật. Căn cứ các chế định về thừa kế theo pháp luật, bạn và các con thuộc hàng thừa kế thứ nhất, mỗi người được hưởng một phần bằng nhau đối với di sản ông nhà để lại.

Như vậy, mặc dù bạn vẫn sống tại ngôi nhà đó nhưng bạn chỉ có quyền sở hữu và định đoạt (chuyển nhượng, tặng cho, đổi, để lại di chúc...) đối với một nửa ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của bạn cùng một phần tư phần nhà thuộc di sản của chồng bạn để lại. Các con của bạn mỗi người có quyền thừa kế đối phần nhà thuộc di sản của ông nhà. Vì vậy, khi bạn lập di chúc đối với ngôi nhà này, nó sẽ chỉ có giá trị đối với phần nhà thuộc sở hữu của bạn. Phần còn lại sẽ bị vô hiệu.

Nếu muốn có quyền định đoạt đối với toàn bộ ngôi nhà, bạn phải được các đồng thừa kế, tức là các con của bạn có văn bản từ chối quyền thừa kế đối với di sản của chồng để lại. Việc từ chối này phải được thông báo với UBND xã, phường, thị trấn hoặc công chứng nhà nước.

Sau khi có được quyền định đoạt toàn bộ ngôi nhà, bạn có thể lập di chúc cho bất kỳ người con nào của mình hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân nào mà không cần sự thỏa thuận, đồng ý của các con bạn hoặc người khác.

Theo quy định tại chế định Thừa kế - Bộ luật Dân sự, di chúc được lập thành văn bản, có thể do người lập di chúc tự viết và ký nhận hoặc có thể có người làm chứng, được cơ quan chức năng chứng thực hoặc công chứng.

Nếu di chúc bằng văn bản không có người làm chứng thì di chúc phải do chính tay người để lại di chúc viết, có chữ ký, ghi đầy đủ họ tên của người lập di chúc.

Nếu người để lại di chúc không thể tự tay viết di chúc thì có thể nhờ người khác viết nhưng phải có ít nhất hai người làm chứng. Người lập di chúc ký (hoặc điểm chỉ) trước mặt người làm chứng. Người làm chứng ký xác nhận vào bản di chúc. Người làm chứng phải là người có đầy đủ năng lực hành vi, từ 18 tuổi trở lên và không là người được trao quyền thừa kế trong di chúc hoặc người có quyền lợi liên quan đến nội dung di chúc.

Ngoài ra, người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng viên lập di chúc và công chứng, chứng thực tại nhà riêng của người lập di chúc hoặc tại trụ sở ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
Ngày gửi: 22/07/2008 - 13:16
Quý khách có nhu cầu làm thủ tục sang tên xin liên hệ: 0907.772.148
email: hauqtd@yahoo.com.vn
Ngày gửi: 22/08/2008 - 10:24

câu trả lời dưới chẳng giải đáp được cái gì hết.người ta cẩn hỏi là có cần cha mẹ hay không .theo tối thì chị có 1 con như vậy chỉ được 1/2 ngôi nhà.theo luật đồng sỡ hữu.còn theo thừa kế di sản thì chị chỉ được thêm là 50% căn nhà chia 4 bao gồm cha mẹ chồng và con của chị và chị do đó nếu được sự đòng ý của cha mẹ chồng thì chị mới có quyền quyết định hoàn toàn căn nhà.cha mẹ chồng chị phải viết giáy tù chối nhận di sản .muốn tìm hiều thêm thủ tục vui lòng liên hệ theo mail lucnguyen263@yahoo.com.vn

Ngày gửi: 09/06/2010 - 11:09
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(16 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn