Phân chia tài sản thừa kế như thế nào cho đúng?

Chồng tôi chết có để lại cho tôi một căn nhà. Tôi có làm hồ sơ di sản thừa kế để làm chủ quyền gồm có tên tôi và ba đứa con. Sau khi có sổ hồng tôi dự định bán nhà để chia cho ba đứa con, nhưng không biết phải chia như thế nào?
 |  Xem: 5.566  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 13/09/2008 - 13:56  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

- Theo qui định của pháp luật thừa kế, việc phân chia di sản để lại của người chết sẽ được thực hiện theo di chúc hợp pháp.

Trong trường hợp người chết không để lại di chúc hợp pháp thì di sản để lại của người chết sẽ được phân chia thừa kế theo qui định của pháp luật về hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế. Do trong thư của bà không nói rõ căn nhà đó thuộc sở hữu chung của vợ chồng bà hay thuộc sở hữu riêng của chồng bà, được tạo lập vào trước hay trong thời kỳ hôn nhân nên không thể trả lời cụ thể chính xác được.

Theo qui định tại khoản 2 điều 767 Bộ luật dân sự, di sản để lại của người chết sẽ được chia đều cho những người thừa kế cùng hàng (hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết). Trong trường hợp căn nhà trên thuộc sở hữu chung của vợ chồng thì một nửa căn nhà thuộc quyền sở hữu của bà, một nửa căn nhà còn lại thuộc quyền sở hữu của chồng bà sẽ được phân chia thừa kế theo pháp luật như trên.

Theo qui định tại điều 223 Bộ luật dân sự, mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình theo thỏa thuận hoặc theo qui định của pháp luật. Trong trường hợp một chủ sở hữu chung bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua. Trong thời hạn ba tháng (đối với bất động sản) kể từ ngày các chủ sở hữu chung khác nhận được thông báo về việc bán và các điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua, thì chủ sở hữu đó được quyền bán cho người khác.
Ngày gửi: 13/09/2008 - 13:58
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(8 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo