Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì? Muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hộ, gia đình và cá nhân cần có giấy tờ và những điều kiện gì?

 |  Xem: 8.144  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/11/2008 - 13:31  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất thường được gọi là mua bán đất, bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất gọi là bên bán đất, bên nhận chuyển nhượng gọi là bên mua.
Về nguyên tắc, người sử dụng đất phải có "giấy đỏ" hoặc "giấy hồng" thì mới được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trường hợp không có giấy chứng nhận nhưng có một trong 8 loại giấy tờ được nêu trong câu 1 phần những quy định chung thì cũng được chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với quyền sử dụng đất.
Ngày gửi: 28/11/2008 - 13:34
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bảo hiểm AUTOCARE - Bảo hiểm chống mất cắp và ngập úng toàn bộ xe
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo