Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được phép đứng tên chủ quyền nhà và đất ở Việt Nam?

Tôi được nhà nước Đức cấp giấy tờ và sinh sống hợp pháp (định cư) tại Đức. Theo như luật mới ban hành thì tôi có quyền mua nhà và đất để sau này hồi hương có chỗ sinh sống. Vậy tôi có được phép đứng tên chủ quyền nhà và đất hay không?
 |  Xem: 3.342  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 14/03/2009 - 12:56  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Theo quy định tại Điều 121 của Luật Đất đai năm 2003 và Điều 126 Luật Nhà ở của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam năm 2006 thì, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng sau đây được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam:

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài về đầu tư lâu dài tại Việt Nam, người có công đóng góp với đất nước, nhà hoạt động văn hoá, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt động thường xuyên tại Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước, người được phép về sống ổn định tại Việt Nam.

- Nếu người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc diện nêu trên nhưng đã về Việt Nam cư trú với thời hạn được phép từ sáu tháng trở lên được sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ.

Áp dụng các quy định pháp luật liên quan đến quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở trên đây, nếu Bạn thuộc các đối tượng nêu trên thì sẽ được đứng tên và sở hữu nhà và đất tại Việt Nam.
Ngày gửi: 14/03/2009 - 12:57

NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI - VIỆT KIỀU SẺ ĐƯỢC ĐIỀU KIỆN MUA NHÀ CỦA

1/ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM HOẶC

2/Được các doanh nghiệp (DN) thuê giữ chức danh quản lý. HOẶC

3/ Cá nhân NN có công đóng góp cho VN được Chủ tịch Nước tặng thưởng huân chương, huy chương. HOẶC

4/ Cá nhân NN đang làm việc trong lĩnh vực kinh tế, xã hội có trình độ đại học hoặc tương đương trở lên và người có kiến thức, kỹ năng đặc biệt mà VN có nhu cầu. HOẶC

5/ Cá nhân NN kết hôn với người VN.

6/ THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM 6 THÁNG.

7/ CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM. ( ĐƯỢC PHÉP SỞ HỮU 2 QUỐC TỊCH)

CHUYÊN VIÊN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN - Q2 - HCM

NGUYỄN TIẾN DŨNG - 0983 680 350 ( muabandatvang@yahoo.com)

 

Ngày gửi: 11/04/2010 - 21:06
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo